Home > Sermons > Facing Jericho

Sermon begins: 49m26s


Biblical Text: Joshua 5:13-6:27

Facing Jericho